Watertappunt

Het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel heeft op 12-01-2016  in haar vergadering positief besloten op de aanvraag om het drinkwatertappunt bij de kapel aan te leggen.

Op 13-04-2016 is dit drinkwatertappunt  door Brabant Water aangelegd met medewerking van enkele vrijwilligers uit de buurt en iemand van de gemeente Gemert-Bakel. Zonder steun van deze mensen en de donateurs was dit project mislukt. Daarom wil ik genoemde personen en instanties heel hartelijk danken.

En als bestuur van st Esdonks Kapelleke vonden we dat oud Esdonkenaar Martin van Moorsel een woordje moest doen en ook het geheel inzegenen.

Daar hij ook gestudeerd heeft en priester is kan hij veel vertellen over water, want in het katholieke geloof neemt water een belangrijke plaats in.

De mensen van Stichting Esdonks Kapelleke moesten zich meer profileren en niet zo bescheiden zijn.  Daarom hebben we het zo groot opgezet en o.a. ook Zijne Majesteit De Koning uitgenodigd. Dit zal wel weer te hoog gegrepen zijn maar daar Koning Willem Alexander watermanagement gestudeerd heeft past hij wel bij deze opening. Het kabinet van de Koning laat het aan hem over of dat hij komt. Helaas de uitnodiging was te laat, hij had privé verplichtingen.

 

Namens st.Esdonks Kapelleke,

Henk van den Elsen vz.

Vergelijkbare berichten