Afspraken vieringen

Neem contact op met de parochie

Wilt u een viering of bijeenkomst houden in de kapel? Dan moet u hierover contact opnemen met de Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel. Het Esdonks Kapelleke is onderdeel van de Parochie H.Willibrordus Gemert-Bakel. De verantwoordelijkheid voor vieringen ligt bij de parochie.

U kunt als volgt contact opnemen met de parochie:

e-mail: administratie@heiligewillibrordus.nl
Website: www.heiligewillibrordus.nl
Tel. 0492 – 36 12 15

Parochie H.Willibrordus Gemert-Bakel
Kerkstraat 2, 5421 KX Gemert.

Overzicht van de gemaakte afspraken met de parochie met betrekking tot vieringen in de kapel:

1. Het bestuur van de Stichting Esdonkse Kapel is verantwoordelijk voor het beheer van de Kapel. De Parochie is verantwoordelijk voor de Liturgische vieringen.
2. Alles wat aan Liturgie plaatsvindt en als zodanig aangevraagd wordt in de Esdonkse Kapel valt onder de verantwoordelijkheid van de parochie c.q. de pastoor.
3. Aanvragen voor vieringen c.q. bijeenkomsten in de kapel moeten daarom altijd worden doorverwezen naar de parochie.
4. Iedere doopaanvraag wordt doorverwezen naar het pastoraal bureau, Kerkstraat 2 te Gemert. Hier wordt nagegaan of aan de voorwaarden van de Katholieke kerk zal worden voldaan. Zo ja, dan kan de doop plaatsvinden tegen betaling van de reguliere kosten plus een opslag van € 50,=. De gedoopte wordt ingeschreven in het doopregister van de parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.
5. Huwelijksviering: elke aanvraag wordt individueel bekeken. Met name het aspect veiligheid in relatie tot het aantal aanwezigen wordt beoordeeld omdat de kapel niet groot is. Het opslagbedrag bij een huwelijksviering bedraagt € 100,-
6. Jubileumvieringen, verenigingsvieringen en uitvaartvieringen vinden altijd plaats in de parochiekerken. Uitzonderingen zijn de van oudsher geplande Openluchtviering en de 2 Vastenvieringen.
7. Gezamenlijke bijeenkomsten om een kaarsje aan te steken voor wat dan ook is altijd mogelijk.
8. Bovengenoemde afspraken zijn vastgesteld d.d. 18-03-2022