Stichting Esdonks Kapelleke

Stichting Esdonks Kapelleke

De Stichting Esdonks Kapelleke heeft tot doel het instandhouden, beheren, restaureren en verfraaien van de Maria Magdalena Kapel in Esdonk.
Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten,voorlichting geven,contacten leggen met kerkelijke en burgerlijke instanties,aanverwante rechtspersonen en groeperingen en alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel nuttig zijn.

De Stichting heeft een ANBI status. De stichting is in 1981 opgericht.

Leden van het bestuur “Stichting Esdonks Kapelleke” 01-08-2020:

Sjaak van Hoeij (voorzitter)
Esdonk 49
5421 PX Gemert
0492-322355

Piërre Meulepas (secretaris)
Esdonk 8
5421 PZ Gemert
0492-361112

Jet Toonen (penningmeester)
Ketsheuvel 20
5421 ZG Gemert

Karin van der Heijden
Esdonk 36
5421 PZ  Gemert

Frans van Hak
Pandelaarse kampen 15
5421 ZA Gemert

Huub Kuijpers (namens parochie)
Deel 62
5421 RV Gemert

Wim Vos(namens heemkundekring)
Louis Couperusstraat 17
5421 RH Gemert

Jan Krol (namens heemkundekring)
Seris 30
5421 ZC Gemert

Anbi Publicatieplicht

Vanuit de ANBI status heeft de Stichting een publicatieplicht van Balans en de staat van Baten & Lasten.
Het publicatieformulier is in te zien op deze pagina.
De pagina is beveiligd met een wachtwoord. Wenst u graag het formulier in te zien? Neem dan aub contact op met een van bovenstaande bestuursleden of maak gebruik van de contactfunctie.