De stichting

De Stichting Esdonks Kapelleke heeft tot doel het instandhouden,beheren,restaureren en verfraaien van de Maria Magdalena Kapel in Esdonk.

Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten,voorlichting geven,contacten leggen met kerkelijke en burgerlijke instanties,aanverwante rechtspersonen en groeperingen en alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel nuttig zijn.

Leden van het bestuur “Stichting Esdonks Kapelleke” 01-08-2013:

Henk van den Elsen (voorzitter)
Esdonk 45
5421 PX Gemert
0492-321370

Piërre Meulepas (secretaris)
Esdonk 8
5421 PZ Gemert
0492-361112

Jet Toonen (penningmeester)
Ketsheuvel 20
5421 ZG Gemert

Karin van der Heijden
Esdonk 36
5421 PZ  Gemert

Frans van Hak
Koksedijk 21
5421 ZB Gemert

Sjaak van Hoeij
Esdonk 49
5421 PX Gemert

Huub Kuijpers (namens parochie)
Deel 62
5421 RV Gemert

Wim Vos(namens heemkundekring)
Louis Couperusstraat 17
5421 RH Gemert

Jan Krol (namens heemkundekring)
Seris 30
5421 ZC Gemert

 

Agenda
Locatie:

Esdonk 15

5421 PX Gemert